Pour voir le swf, vous devez telecharger le player flash

Investir en Polynésie française


I piha’i atu i te parau o te numera’raa, te pupu EDEC e faata’a atoa oia no outou i te tahi pupu taata aravihi no te haamaramaramaraa ia outou e e tuu atoa mai oia te tahi tauturu tei tano no outou .

Informations


Te pupu EDEC te ite nei oia e, e i teie matahiti 2010, te haamau nei ô Porinetia Farani i te tahi mau poù no teie mau tau i muri nei e haere atu ai te tupu i te rahi’raa. E parau mau te faarùrù atoa nei tatou i teie tau i te mau fifi.
Ua topa te pae o te fariiraa ratere, fifi te ohipa ravaai e te parau o te poé, teie ra, ta tatou faaravai’raa faufaa te tamau noa ra ia i te fanaô i te tauturu a te fenua Farani.

Te pàtu ra ô Porinetia Farani i to’na ananahira,oia mau te ite nei tatou e, e te nuu atura te pû o te ohipa faaravai’raa faufaa i te tuhaa no Patifita, i reira e tiaraa faufaa roa to Porinetia Farani, fatata noa i te mau fenua puai i te pae o te faaravai’raa faufaa i teie mau taime nei mai te: fenua Tinito, Auteraria, Niuterani e te fenua Marite Apatoa, e ua nehenehe ia’na ia ta’amu i te tahi mau auraa i te pae o te faaravai’raa faufaa tae noa-tu i te pae ô te Hiroà.

Te tae raa mai teie niuniu Honotua, e haamahuta te reira ia Porinetia Farani e ia fatata atu i te toeà o te mau fenua o te ao nei, e tei faatia ia afai atu oia i ta tatou mau ohipa e to tatou aravihi na te ara, e te tahi atoa, oia hoi te faaitoito atoa raa i te mau taiete no rapae mai i te pae o te tataù’raa ia haere mai i Porinetia nei e ia faatupu i te tahi mau ohipa apî, na te reira e haapuai atu à i te faaravai’raa faufaa a to Porinetia nei.

Te haamau’raa hia teie afata fond paritairen no te haapiiraa toroà, TE PÜ NO TE ITE i te hopea no te matahiti 2009, e faatia te reira i te mau Taiete no Porinetia nei ia haamaitai e ia faarahi atu à i te aravihi o to ratou mau hoa rave ohipa amui.

Ua papu ia matou e i roto i ta outou mau opuaraa ( te hooraa mai e, aore ra te faahaere’raa i mua te tahi ohipa apî, te haapiiraa i to outou mau hoa rave ohipa amui……..)
Te piha toroà a EDEC no to na matau i nia i te ohipa, no to na fatata hoi e no te ô atoa raa mai o te taatoa raa o ta na mau pupu taata rave ohipa, ua riro ia ei rima turu papu taaê mau, ia tano atoa ia outou iho i teie matahiti 2010 ia haamau i ta outou iho, e ia tupu i to na rahiraa no te mau tau amuri ae.

TAHITI : Tel +689 43 86 00 Fax +689 43 34 02 info@edec-tahiti.com
RAIATEA: Tel +689 66 26 27 Fax +689 99 99 99 raiatea@edec-tahiti.com
Photos Jean Claude Bocher | site réalisé par © 2010 Prox-i Marketing Services